"Uygun" iş fikirleri için aşağıdaki gerekçelerden en az biri seçilmelidir.

  • İş fikri yenilikçi,teknoloji tabanlı ve siber güvenlik konulu bir çalışma içermektedir.
  • İş fikri ile ticari değeri olan bir ürün ortaya çıkabilecektir.
  • Ekip üyeleri veya girişimci söz konusu iş fikrini gerçekleştirebilir niteliktedir.
  • İş fikri ile siber güvenlik alanında faaliyet gösterecek bir firma ortaya çıkma potansiyeli vardır

"Uygun Değil" iş fikirleri için aşağıdaki gerekçelerden en az biri seçilmelidir.

  • İş fikri teknoloji tabanlı ve siber güvenlik konulu hiçbir çalışma içermemektedir.
  • Girişimci başvuru kriterlerine uygun değildir.
  • İş fikrinin yerli benzerlerine göre farklılığı/avantajı/üstünlüğü yoktur.
  • İş fikri ile siber güvenlik alanında faaliyet gösterecek bir firma ortaya çıkma potansiyeli vardır
  • İş fikri gerçekleştirilebilir değildir.