Kurul Üyesi Adı:

Ahmet ERKOL

Kuruluşu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Unvan:

Mühendis

Geçmişi:

1984 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümüne girmiştir. 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü Ağ Yönetim Servisinde çalışmaya başlamıştır. 2018 yılında Bilgi Güvenliği ve SOME Kurulunda Bilgi Güvenliği Uzmanı olarak görev almaya başlamıştır. 2020 yılında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Siber Güvenlik Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Aynı kurumun Bilgi Güvenliği ve SOME Kurulunda Bilgi Güvenliği Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.

Kurul Üyesi Adı:

Doç. Dr. Ahmet Hasan KOLTUKSUZ

Kuruluşu:

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Unvan:

Akademisyen

Geçmişi:

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde “Bilgisayar Güvenliği İlkeleri” adlı Yüksek Lisans tezini 1989 yılında tamamlamıştır. 1995 yılında aynı kurumda “Simetrik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri” adlı Doktora tezini vermiş, aynı yıl Yardımcı Doçent unvanını almıştır. 1996 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne katılmıştır. 1999 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olup İYTE bünyesinde Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Güvenliği Laboratuvarını kurdu ve yöneticiliğini yapmıştır. Eylül 2009 tarihinde Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne görev almıştır. Altı sene süreyle aynı kurumda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Yaşar Üniversitesi bünyesinde 2012-2013 Öğretim yılından başlayarak, Lisansüstü düzeyde, Siber Güvenlik Bilim Dalını kurmuştur. 2014 yılında yine aynı kurumda Siber Olaylara Müdahale Ekibi-YAŞAR SOME’yi kurmuş ve halen yürütücülüğünü yapmaktadır.

Kurul Üyesi Adı:

Ahmet Ata TEMİZ

Kuruluşu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Unvan:

Daire Başkanı

Geçmişi:

1983 yılı Manisa Doğumludur. Lisansını Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde, Yüksek Lisansını Celal Bayar ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde tamamlamıştır. 2008 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde görev yapmaya devam etmektedir.

Kurul Üyesi Adı:

Kayahan DEDE

Kuruluşu:

İzmir Bilimpark

Unvan:

Genel Müdür

Geçmişi:

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Tasarım Yönetimi Bölümü Opsiyonundan birincilik mezun olmuştur.. Yüksek Lisans Derecesini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim dalından alarak Bilimde Uzmanlık titrini almıştır. Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik konularında pek çok dernek, platform ve vakıfda aktif görevler almıştır. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi Kuruculuğu, TOBB İzmir İl Genç Girişimcilik Kurulu Üyeliği, Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığı bu çalışmalarında bulunmuştur. Teknopark İzmir’de savuma sanayi projelerinde koordinatörlük, strateji ve planlama yöneticiliği, Teknoloji Transfer Ofisi direktörlüğü, idari yöneticilik gibi çeşitli yönetsel pozisyonlarda çalışmıştır.İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin teknoparkı olan İzmir Bilimpark’ta Genel Müdür pozisyonunda görev almaktadır.

Kurul Üyesi Adı:

Sezen Uysal

Kuruluşu:

Roqos

Unvan:

CEO

Linkedin Profili:

https://www.linkedin.com/in/sezen-uysal/

Geçmişi:

ABD'de Roqos şirketinin kurucusu ve CEO'sudur. Daha önceki finans teknolojileri şirketi Simena'yi Netscout System sirketi satin almistir. Melek yatırımcı olarak ABD'de birkaç şirkette yatirimlari vardir. Kendisinin IT ve siber guvenlik konularinda uc adet patenti bulunuyor. ODTU Elektronik Muhendisligi bölümünden lisans, ABD'de George Washington Üniversitesinde Elektronik Muhendisligi bolumunden lisansustu ve profesyonel mühendis derecelerine sahiptir.