Kuluçka Programı

  • Girişimcilik Ekosistemi ve Girişimciliğin Dinamikleri
  • Tasarım Odaklı Düşünme, Ürün ve Servis Geliştirme
  • Dijital Reklam-Pazarlama Yönetimi, Hakla İlişkiler
  • Finansmana Erişim ve Fon Kaynakları
  • Kamu Kurumlarına İş Geliştirme
  • E-Ticaret ve E-İhracat
  • Yatırımcı Sunumu : Asansör Konuşması Teknikleri
  • Örgüt Yönetimi : Karar Alma Süreçleri
  • Uluslararası Pazar Stratejisi ve Ticarileştirme Yol Haritası